320/2019 – Χρονική επέκταση Σύμβασης Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας 2019

320/2019 – Χρονική επέκταση Σύμβασης Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας 2019

320