320/2022 Παραγωγή τουριστικών σποτ για την προβολή του Δήμου Πρέβεζας συνολικού κόστους 9.176,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%» και εξειδίκευση πίσωσης

320/2022 Παραγωγή τουριστικών σποτ για την προβολή του Δήμου Πρέβεζας συνολικού κόστους 9.176,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%» και εξειδίκευση πίσωσης

320