321/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για παραχώρηση-εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου χαρακτηρισμένου ως πλατεία στην παραλία Καναλίου

321/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για παραχώρηση-εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου χαρακτηρισμένου ως πλατεία στην παραλία Καναλίου

321