324/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6633 με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού», για την πραγματοποίηση της προμήθειας χημικού υλικού, που απωθεί ερπετά, για τους αύλειους χώρους των Παιδικών Σταθμών

324/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6633 με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού», για την πραγματοποίηση της προμήθειας χημικού υλικού, που απωθεί ερπετά, για τους αύλειους χώρους των Παιδικών Σταθμών

324