332/2018 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018”

332/2018 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για τον διαγωνισμό “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018”

332