333/2022 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου, αντιδημάρχου, και Προέδρου Κοινότητας Κρυοπηγής για υπηρεσία εκτός έδρας

333/2022 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου, αντιδημάρχου, και Προέδρου Κοινότητας Κρυοπηγής για υπηρεσία εκτός έδρας

333