337/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 175», Τοπ.Κοιν.Ν.Σινώπης, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

337/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 175», Τοπ.Κοιν.Ν.Σινώπης, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

337