338/2022 Τροποποίηση της αριθμ.:218/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής σχετική με τη λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου μας στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ No11/2017)

338/2022 Τροποποίηση της αριθμ.:218/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής σχετική με τη λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου μας στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ No11/2017)

338