340/2022 Έγκριση για «Προμήθεια “ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (σήμανσης) και ΣΩΛΗΝΩΝ γαλβανιζέ για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας στο πλαίσιο του προγράμματος “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” και εξειδίκευση δαπάνης

340/2022 Έγκριση για «Προμήθεια “ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (σήμανσης) και ΣΩΛΗΝΩΝ γαλβανιζέ για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας στο πλαίσιο του προγράμματος “ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ” και εξειδίκευση δαπάνης

340