343/2022 Εκ νέου κατάρτιση όρων εκμίσθωσης ελαιοστασίου, (σχολική περιουσία) στη θέση «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ» Κοινότητα Καμαρίνας, Δη.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

343/2022 Εκ νέου κατάρτιση όρων εκμίσθωσης ελαιοστασίου, (σχολική περιουσία) στη θέση «ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ» Κοινότητα Καμαρίνας, Δη.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

343