348/2018 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ – ΤΡΟΠOΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ.7213/22-3-2017 – ΑΔΑΜ 17SYMV005955561

348/2018 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ – ΤΡΟΠOΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αρ.7213/22-3-2017 – ΑΔΑΜ 17SYMV005955561

348