350/2022 Έγκριση Πρακτικού Νο2 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης” του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 2022 »

350/2022 Έγκριση Πρακτικού Νο2 “Πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης” του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, για το Κοινωνικό παντοπωλείο και φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων 2022 »

350