352/2018 – Έγκριση Πρακτικού Νο 3 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας έτους 2018»

352/2018 – Έγκριση Πρακτικού Νο 3 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος των εργαζομένων Δήμου Πρέβεζας έτους 2018»

352