353/2022 Έγκριση απολογισμού έτους 2020 της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

353/2022 Έγκριση απολογισμού έτους 2020 της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας

353