361/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 Κ.Α.Ε. 02.15.6474.004, με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ», για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης της παραδοσιακής χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ -ΤΑ ΕΜΟΡΦΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ»

361/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 Κ.Α.Ε. 02.15.6474.004, με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ», για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης της παραδοσιακής χορωδίας του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ» αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ -ΤΑ ΕΜΟΡΦΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ»

361