363/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης των Χορευτικών Τμημάτων του Δήμου Πρέβεζας στις 27 Ιουνίου 2022

363/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης των Χορευτικών Τμημάτων του Δήμου Πρέβεζας στις 27 Ιουνίου 2022

363