364/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε. 0.15.6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών πραγματοποίησης της μουσικής παράστασης «Η Σονάτα του σεληνόφωτος» στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης στις 13 Ιουλίου 2022, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

364/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α.Ε. 0.15.6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, για την διενέργεια δαπανών πραγματοποίησης της μουσικής παράστασης «Η Σονάτα του σεληνόφωτος» στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης στις 13 Ιουλίου 2022, σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

364