365/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του αθλητικού τμήματος του Δήμου Πρέβεζας

365/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την προμήθεια αθλητικού υλικού για τις ανάγκες του αθλητικού τμήματος του Δήμου Πρέβεζας

365