368/2021 «Επικαιροποίηση μελέτης για εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ. Πρέβεζας, για τ ο έτος 2021 22 »

368/2021 «Επικαιροποίηση μελέτης για εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ. Πρέβεζας, για τ ο έτος 2021 22 »

368