371/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 175» Τοπ.Κοιν.Ν.Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

371/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 175» Τοπ.Κοιν.Ν.Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

371