37/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/ 2019 στον ΚΑΕ 02.10.6266.001 με τίτλο «Συντήρηση λοιπών εφαρμογών λογισμικού» προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την υποστήριξη της εφαρμογής παρουσιών προσωπικού του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021.

37/2021 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/ 2019 στον ΚΑΕ 02.10.6266.001 με τίτλο «Συντήρηση λοιπών εφαρμογών λογισμικού» προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 για την υποστήριξη της εφαρμογής παρουσιών προσωπικού του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021.

37