375/2022 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου, για υπηρεσία εκτός έδρας

375/2022 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου, για υπηρεσία εκτός έδρας

375