380/2022 Εκτίμηση αξίας εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ.: Γ257 της επέκτασης Ρ/Σ Πόλεως Πρέβεζας στην περιοχή »Νοσοκομείου»

380/2022 Εκτίμηση αξίας εδαφικού τμήματος στο Ο.Τ.: Γ257 της επέκτασης Ρ/Σ Πόλεως Πρέβεζας στην περιοχή »Νοσοκομείου»

380