384/2018 – Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης για τις ανάγκες των βενζινοκίνητων οχημάτων του δήμου και τη λειτουργία χορτοκοπτικών»

384/2018 – Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού – τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης για τις ανάγκες των βενζινοκίνητων οχημάτων του δήμου και τη λειτουργία χορτοκοπτικών»

384