386/2018 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά στην «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε Πρέβεζας για το έτος 2018»

386/2018 – Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά στην «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Ε Πρέβεζας για το έτος 2018»

386