387/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. -10- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

387/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. -10- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

387