393/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.46 25/2019 , στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων ¨ προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της συναυλίας “ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΩΔΙΑ” στις 24 Αυγούστου 2021 , στο Β οτανικό κήπο »

393/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.46 25/2019 , στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων ¨ προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την πραγματοποίηση της συναυλίας “ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΩΔΙΑ” στις 24 Αυγούστου 2021 , στο Β οτανικό κήπο »

393