394/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 4 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου – τους Παιδικούς Σταθμούς της ΝΕΔΗΚΕΠ ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και προμήθεια φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2019-2020»

394/2019 – Έγκριση Πρακτικού Νο 4 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια ειδών διατροφής για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου – τους Παιδικούς Σταθμούς της ΝΕΔΗΚΕΠ ειδών σίτισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και προμήθεια φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου και των Νομικών του προσώπων 2019-2020»

394