394/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της συναυλίας με τον Δημήτρη Υφαντή και τον Πρεβεζάνο Αποστόλη Βαγγελάκη στις 30 Αυγούστου 2021 σε συνεργασία με την Περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας».

394/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της συναυλίας με τον Δημήτρη Υφαντή και τον Πρεβεζάνο Αποστόλη Βαγγελάκη στις 30 Αυγούστου 2021 σε συνεργασία με την Περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας».

394