395/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την επιχορήγηση του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ »

395/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους και Σωματεία» προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για την επιχορήγηση του Αθλητικού Γυμναστικού Συλλόγου «ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ »

395