399/2021 «Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 30 τμ. στην Κοινότητα Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας για χρήση βοηθητικού χώρου επιχείρησης».

399/2021 «Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 30 τμ. στην Κοινότητα Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας για χρήση βοηθητικού χώρου επιχείρησης».

399