402/2019 – Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ.

402/2019 – Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ.

402