404/2019 – Καθορισμός τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Πρέβεζας (ΤΑΠ), για το έτος 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ.

404/2019 – Καθορισμός τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Πρέβεζας (ΤΑΠ), για το έτος 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ.

404