406/2019 – Καθορισμός τιμής αποκατάστασης ζημιών στους δρόμους του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ.

406/2019 – Καθορισμός τιμής αποκατάστασης ζημιών στους δρόμους του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2020 και εισήγηση στο Δ.Σ.

406