408/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων¨ για την διενέργεια δαπανών για την εκτύπωση baner για τις εκδηλώσεις του Δήμου Πρέβεζας για τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 ».

408/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων¨ για την διενέργεια δαπανών για την εκτύπωση baner για τις εκδηλώσεις του Δήμου Πρέβεζας για τα 200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 ».

408