409/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471“Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” για την πραγματοποίηση της Συναυλίας “Μικρά νυχτερινά μάγια” στο Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, την ΠΕΔ και το Δήμο Πρέβεζας .

409/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.15.6471“Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων” για την πραγματοποίηση της Συναυλίας “Μικρά νυχτερινά μάγια” στο Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, την ΠΕΔ και το Δήμο Πρέβεζας .

409_2020