409/2021 «Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ. Πρέβεζας».

409/2021 «Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφής για την εξυπηρέτηση των αναγκών των αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δ. Πρέβεζας».

409