413/2019 – Καθορισμός δημοτικού τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2020, και εισήγηση στο Δ.Σ.

413/2019 – Καθορισμός δημοτικού τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων για το έτος 2020, και εισήγηση στο Δ.Σ.

413