414/2019 – Καθορισμός δημοτικού τέλους, δικαιώματος βοσκής για το έτος 2020, και εισήγηση στο Δ.Σ.

414/2019 – Καθορισμός δημοτικού τέλους, δικαιώματος βοσκής για το έτος 2020, και εισήγηση στο Δ.Σ.

414