417/2020 Έγκριση πρακτικού ενστάσεων για την προμήθεια μελανιών και τόνερ του Δήμου Πρέβεζας για το 2020.

417/2020 Έγκριση πρακτικού ενστάσεων για την προμήθεια μελανιών και τόνερ του Δήμου Πρέβεζας για το 2020.

417_2020