417/2019 – Καθορισμός τροφείων παιδικών σταθμών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2020, και εισήγηση στο Δ.Σ.

417/2019 – Καθορισμός τροφείων παιδικών σταθμών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2020, και εισήγηση στο Δ.Σ.

417