417/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, για επιχορήγηση του Συλλόγου Καλαθοσφαίρισης «ΝΙΚΟΠΟΛΗ» Πρέβεζας, για τη διοργάνωση τουρνουά 3×3 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο».

417/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6735 με τίτλο “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων”, για επιχορήγηση του Συλλόγου Καλαθοσφαίρισης «ΝΙΚΟΠΟΛΗ» Πρέβεζας, για τη διοργάνωση τουρνουά 3×3 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο».

417