418/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον Κ.Α.Ε 02.15.6472 με τίτλο «Αθλητικές εκδηλώσεις», για τη διοργάνωση του 12ου Πανελλήνιου πρωταθλήματος πετανκ – εδαφοσφαίριση στα γήπεδα Αμπαλί στην Κυανή Ακτή».

418/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον Κ.Α.Ε 02.15.6472 με τίτλο «Αθλητικές εκδηλώσεις», για τη διοργάνωση του 12ου Πανελλήνιου πρωταθλήματος πετανκ – εδαφοσφαίριση στα γήπεδα Αμπαλί στην Κυανή Ακτή».

418