419/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 2.500,98 τ.μ. στη θέση “ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ” Κοινότητας Στεφάνης του Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

419/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 2.500,98 τ.μ. στη θέση “ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ” Κοινότητας Στεφάνης του Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

419