420/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση «ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ» στην Κοινότητα Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας

420/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση «ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ» στην Κοινότητα Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας

420