421/2021 «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας».

421/2021 «Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας».

421