422/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του έργου «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

422/2020 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση του έργου «Πιλοτικές ψηφιακές εφαρμογές έξυπνης πόλης για το Δήμο Πρέβεζας»

422_2020