425/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της εικαστικής έκθεσης “Ο Σμιλευτής Χρόνος “

425/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της εικαστικής έκθεσης “Ο Σμιλευτής Χρόνος “

425