433/2021 «Έγκριση πρακτικού 2 επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ου ΓΕ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

433/2021 «Έγκριση πρακτικού 2 επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και κατακύρωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ου ΓΕ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

433