437/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων“, για την διενέργεια δαπανών (καθαρισμός χημικών τουαλετών και φωτισμός στο Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης) για τις εκδηλώσεις του Δήμου Πρέβεζας».

437/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων“, για την διενέργεια δαπανών (καθαρισμός χημικών τουαλετών και φωτισμός στο Αρχαίο Ωδείο Νικόπολης) για τις εκδηλώσεις του Δήμου Πρέβεζας».

437